Despre Noi

Direcţia Regională de Statistică OLT este organizată şi funcţionează în baza prevederilor   Legii nr. 226 din 5 iunie 2009 privind organizarea statisticii oficiale în România şi a Hotărârii Guvernului nr. 957/18.08.2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică.

 Direcţia Regională de Statistică OLT, instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Institutului Naţional de Statistică, organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial.

Direcţia Regională de Statistică OLT are ca obiect de activitate culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea fondului teritorial de date statistice cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic necesar elaborării politicilor economice şi sociale, informării debatable topics opiniei publice; asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali, serviciile publice, organismele guvernamentale şi non guvernamentale, care îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului OLT; realizarea lucrărilor din programele anuale de activitate stabilite de Institutului Naţional de Statistică, publicarea şi diseminarea datelor statistice din regiunea SUD-VEST OLTENIA.

 Principiile fundamentale pe care se bazează statistica oficială sunt următoarele:

  1. a)independenţa profesională – statisticile trebuie dezvoltate, elaborate şi difuzate într-un mod independent, în special în ceea ce priveşte alegerea tehnicilor, a definiţiilor, a metodologiilor şi a surselor care urmează să fie utilizate, precum şi a momentului şi a conţinutului tuturor formelor de difuzare, în lipsa oricărei presiuni din partea unor grupuri politice sau de interese ori din partea autorităţilor naţionale sau comunitare, fără a aduce atingere cerinţelor instituţionale, cum ar fi dispoziţiile bugetare privind instituţiile comunitare sau naţionale ori definirea necesităţilor statistice;
  2. b)imparţialitate – statisticile trebuie dezvoltate, elaborate şi difuzate într-un mod neutru, iar toţi utilizatorii trebuie să beneficieze de tratament egal;
  3. c)obiectivitate – statisticile trebuie dezvoltate, elaborate şi difuzate într-un mod sistematic, fiabil şi just; acest principiu implică utilizarea de standarde profesionale şi etice şi transparenţa politicilor şi practicilor urmate faţă de utilizatori şi de respondenţii la anchetă;
  4. d)fiabilitate – statisticile trebuie să măsoare, cât mai fidel, mai exact şi mai cuprinzător posibil, realitatea pe care sunt menite să o reprezinte şi presupun utilizarea unor criterii ştiinţifice de selectare a surselor, a metodelor şi a procedurilor;
  5. e)confidenţialitatea informaţiilor statistice – presupune protejarea datelor confidenţiale referitoare la unităţile statistice individuale, care sunt obţinute direct în scopuri statistice sau indirect din surse administrative ori din alte surse şi implică interzicerea utilizării datelor în alte scopuri decât cele statistice şi a divulgării ilegale a acestora;
  6. f)eficienţa costurilor – costurile pe care how to quote a conversation le implică elaborarea de statistici trebuie să fie proporţionale cu importanţa rezultatelor şi a beneficiilor urmărite, resursele trebuie utilizate în mod optim, iar sarcina de răspuns trebuie redusă la minimum. Atunci când este posibil, informaţiile solicitate trebuie să poată fi uşor de obţinut din registrele sau sursele aflate la dispoziţie.

 

Principiile statistice sunt dezvoltate în  Codul de Practici septembrie 2011 atasat