Declaraţii de avere şi interese 2022

DECLARATII DE AVERE 2022:

DA Cretu
DA CRIVEANU Gigi
DA CRIVEANU Georgeta
DA Fanutoiu
DA Filip
DA Firaru Anamaria
DA Firaru Sorin
DA Gherghina
DA Gherghinescu
DA Morlova
DA Oprisor Florin
DA Oprisor Ionela
DA Pitei Sergiu
DA Pitei Steluta
DA Sandoi
DA Smarandache
DA Stanciu
DA Stanescu
DA Treanta
DA Tufeanu
DA Velcea
DA Voicu Dumitru
DA Voicu Mariana
DA Pavel Oana Maria
DA CEPAREANU
Declaratie de avere Cepareanu Stefan

 

DECLARATII DE INTERESE 2022:

DI Cretu
DI Criveanu Georgeta
DI Criveanu Gigi
DI Fanutoiu
DI Filip
DI Firaru Anamaria
DI Firaru Sorin
DI Gherghina
DI Gherghinescu
DI Morlova
DI Oprisor Florin
DI Oprisor Ionela
DI Pitei Sergiu
DI Pitei Steluta
DI Sandoi
DI Smarandache
DI Stanciu
DI Stanescu
DI Treanta
DI Tufeanu
DI Velcea
DI Voicu Dumitru
DI Voicu Mariana
DI Pavel Oana Maria
DI CEPAREANU
Declaratie de interese Cepareanu Stefan

DECLARATII DE AVERE 2022 RPL:
Florescu-DA
Gherghe-DA
Lupu-DA
Nicula-DA
Ovreiu-DA

DECLARATII DE INTERESE 2022 RPL:
Florescu-DI
Gherghe-DI
Lupu-DI
Nicula-DI
Ovreiu-DI